16 Mayıs 2011 Pazartesi

REALİZM (GERÇEKÇİLİK)

REALİZM 
(1840-1880)

•Oryantalizm, Romantizm’in bir koluydu. 

•Realistler ise Romantikleri çok duygusal bulduklarından bu akımı başlattılar. 

•Birbirlerine karşı gelişsede bu üsluplar aynı zaman denk gelmektedir. 

•Sadece Fransa’da değil İngiltere, A.B.D ve tüm Avrupada etkili olmuş bir akımdır. 

•Ressamlar eserlerinde gerçekçi olmaya çalışıyorlar.

•Çevrelerini gözlemleyip, çevrelerindeki akraba ve tanıdıklarını model olarak alıyorlar. 

•Buna bağlı olarak gündelik yaşam sahneleri ön planda olur.

•Tarihi konular azalır. 

•Köylüler, köy hayatı; işçiler konu olarak alınır.

•Daha önce Rönesans’ta bu konular ele alınmıştır. Ancak Realizm’de emek ön plana geçer. 

•Değişen sosyal ve ekonomik duruma göre yaşamak için verilen uğraş ön plana gelmiş olur. Buna Sosyalizmin başlangıcı da denebilir. 

•Tam olarak Sosyalizm ön planda değil ama buna zemin hazırlanır.

•Realizm’de resimlere bakıldığında duygular, yüz ifadeleri ve karakterler önemli değildir. Bireylerin sadece bir sınıfı temsil ediyor olmaları önemlidir. 

Daumier orta halli bir aileden, Millet’de köylü, az gelirli bir aileden gelir ve resimlerine bunu yansıtır. 

3.REALİZM
En önemli özelliği, gerçek olanı, gözle görülüp elle tutulanı tıpkı bir ayna gibi ifade etmesidir. Realist sanatçı Courbert “ Ben hiç melek resmi yapmadım, çünkü hiç melek görmedim” demektedir. Realist akımın izleyicileri, bir sanatçının zengin ve görkemli dünyasını tasvir etmek yerine dünya gerçeklerini gözler önüne sermişlerdir. Bu akımın öncüleri Courbert, Corot, Millet ve Honore Daumier’dir.

1 yorum: